Aimsport Sweden AB 5 Integritetspolicy

Integritetspolicy

Nedan finner du den lagstadgade integritetspolicy aimSport Sweden AB tillämpar. Bedriver man handel med aimSport Sweden AB så godkänner man automatiskt vår GDPR-policy nedan.

ALLMÄNNA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN eller GDPR (General Data Protection Regulation)
som den kallas träder i kraft 25:e maj 2018 och gäller i alla EU länder. aimSport Sweden AB tillämpar denna lag.

GDPR
innebär regler kring hur personuppgifter får samlas in, lagras ochhanteras. Det är krav på transparens kring datainsamling och lagring. Privatpersoner harmöjlighet att kräva att få veta vilka data som lagras samt ha möjlighet att kräva att data raderas och/eller redigeras vid felaktig information.

aimSport Sweden AB lagrar information som omfattas av lagkrav.
Vi lagrar information i kundregister för att kunna fakturera och leverera beställda varor till kunden samt att vi registrerar vapenpliktiga produkter om köpare i vapenbok enligt lagkrav. Registrering omfattar namn, adressen, vapenhandlartillstånd, telefonnummer, e-postadress samt information kring beställningar, leveranser, faktura mm. Enligt svensk bokföringslag
skall information sparas i minst 7 år efter senaste bokslutsåret. Därefter makuleras informationen med personuppgifter.

Vilka har tillgång till informationen:
aimSport Sweden AB och företagspartner som fraktbolag, ekonomi funktioner, Revisor samt de myndigheter som kräver lagring av personuppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att kräva att få veta vilka data som vi lagrat om dig, och du kan kräva att data skall raderas som inte omfattas av lagkrav. Du kan även begära att felaktig information redigeras. Radering av personuppgifter innebär också att du inte längre kan vara kund hos oss.

Har du frågor kring dina registrerade data kontaktar oss på info@aimsport.se

aimSport Sweden AB