Aimsport Sweden AB 5 FAQ – Vanliga frågor och svar

FAQ – Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som rör ljuddämpare. Om du inte hittar svar på din fråga så kontakta din butik eller oss.

Allmänna frågor om ljuddämpare

Rengöring av ljuddämpare, hur gör jag?

Triton-dämparna är designade för att kräva minsta möjliga underhåll. Dock är det några saker som är extra viktiga att ta fasta på: Ta alltid av dämparen från vapnet efter jakten/skyttet och låt torka/ventilera i rumstemperatur. Vi rekommenderar att fronten skruvas loss och att gängorna rengörs och smörjs så att dessa inte fastnar. Normalt sett är detta den enda rengöringen som behövs. En mer grundlig rengöring kan göras om fronten inte lossnar smidigt eller om det finns krutrest-uppbyggnad inuti dämparen.

Rengör gängorna med vapensolvent och låt torka. Rengöring av dämparens insida görs lämpligen med ljuddämparrengöringsmedel som finns hos din vapenhandlare. Efter rengöring – låt torka och smörj gängor varefter dämparen skruvas ihop igen. Undvik smörjmedel som innehåller metall, typ kopparpasta eller liknande. Skydda gängan med gängskydd eller med påskruvad ljuddämpare.

OBS! Om gängorna skulle fastna så kan inte garanti åberopas. Skydda gängan med gängskydd eller med påskruvad ljuddämpare.

Hur vet jag vilken gänga ska jag välja?

Mät pipans diameter där gängan ska placeras. Tänk på att diametern ökar gradvis i riktning mot patronläget, bra att tänka på om du har tänkt att korta pipan.

Tumregeln är att det ska finnas en kant (skuldra) på 1,0mm som är mothåll och riktar upp ljuddämparen mot pipan. Ge vapensmeden pipans mått och din kaliber så vet han vilken gänga som blir bäst!

Några exempel:
En pipa med diameter 16mm gängas med M14x1 (detta är den överlägset vanligaste gängan).
En pipa med diameter 17mm gängas med M15x1 (exempelvis Blazer)
En varmintpipa med diameter 22mm gängas vanligen med M18x1 men om man behöver dämparen till andra vapen kan M15x1 vara ett alternativ.

Vilka olika typer av gängor finns det?

Metriska gängor med stigning 1mm/varv vanligast.

Tidigare användes 1,5mm stigning men med 1,0mm stigning ökas kontaktytan och gängan skär inte lika djupt.

Tumgängor:
UNF (fine) motsvarar närmast vår Metriska 1,5mm stigning (1,27mm).
UNEF (extra Fine) motsvarar närmast vår Metriska 1mm stigning (0,907mm).
Vapen med tunna pipor kan använda M13x1 eller 1/2″ x 28 UNEF

Längden på gängan är normalt 15mm lång och skall vara försedd med ett frispår närmast stoppkanten.
Gängan skall också vara fasad framtill så att ingångsspåret på gängan skyddas.

Hur mycket kan jag kapa pipan?

Patroner som .308Win, 8×57, 9,3X57 (även 9,3×62), 45-70, 30-06 kan kapas, men en viss hastighetsminskning får man räkna med.

Det finns givetvis andra kalibrar som accepterar kortare pipa utan att förlora alltför mycket fart, men grundregeln är att aldrig kapa pipan på en Magnum-kaliber och/eller om kravet är högsta möjliga hastighet!

Enligt Svensk lag tillåts inte kortare pipor än 45cm. Det kan vara smart att kapa till 47cm eftersom det då finns marginal att göra en ny 15mm lång gänga om den ursprungliga gängan skadas.

Hur påverkas kulans hastighet med ljuddämpare?

Med ljuddämpare brukar kulans hastighet öka något.

Förändras träffbilden med ljuddämpare?

Ja, det är ovanligt att du får exakt samma träffbild med och utan dämpare. I en ”perfekt” värld med ljuddämpare flyttas träffbilden nedåt men blir också mer samlad, bättre precision således. Förklaringen ligger i att dämparen minskar uppslaget (rekylen) samt att pipans vibrationer minskar genom den extra vikt (ljuddämparen) som placerats längst fram på pipan. Mindre uppslag = lägre träffpunkt, och lägre amplitud på pipans vibrationer = mer samlad träffbild.

Effekten med ljuddämpare och samlad träffbild blir mest uppenbar med lätta vapen och/eller på vapen med tunna pipor.

Annat som påverkar precisionen är centrering av pipans gänga och toleransavvikelser i ljuddämparen. Alla små avvikelser påverkar givetvis träffbilden, därför är det inte ovanligt att det också kan bli en träffbilds förändring även i sidled.

Den överlägset vanligaste upplevelsen i samband med inskjutning av ljuddämpare är ett mer avspänt skytte och att träffbilden blir mer samlad!

Hur mäts ljuddämpningen?

Den standard som används i samband med impulsmätningar (SPL) är MIL-STD-1474D .

Mätning sker med mikrofonen placerad 160cm över mätplatsen och på ett avstånd av 1,0m i 90graders vinkel från vapnets mynning. En .308 utan ljuddämpare mäter typiskt 168dB (Peak SPL). En ljuddämpare dämpar endast ljudet från de pådrivande gaserna genom att trycket sänks sekventiellt i ett antal kammare.

Notera att en finkalibrig projektil i överljudsfart skapar en ljudbang” i storleksordning 140dB mätt i 90graders vinkel och på ett avstånd av 1,0m var som helst längs kulbanan. Ljudbangen kan inte dämpas!

De riktvärden som EU anger är att 137dB är högsta nivå på impulsljud som inte ger bestående hörselskada. Mätning vid skyttens vänstra öra för högerskytt.

Exempel på hur man kan räkna om till MIL-STD-1474D då mätning sker vid skyttens öra:

Ljudtrycket minskar ca 8dB när skytten befinner sig i skjutläge bakom vapnet. För en .308 innebär det 160dB odämpat vid örat (168-8dB) och om vi dämpar samma .308 med Triton No. 4 kommer vi att mäta ca 132dB vid örat. Omräknat blir då dämpning ca 28dB (168-8-132).

Frågor om våra ljuddämpare

Vad är det för skillnad mellan Triton Number och Triton II dämparna?

Kortfattat kan man säga att Triton Numbers har blivit effektivare, kortare, lättare och ännu tåligare jämfört tidigare Triton-serier.

Några konkreta förändringar:
1. Triton Numbers och Triton II bakdelar/fronter är INTE kompatibla med varandra!
2. Gängor och pip-diameter!!
Standard: Gängor från 1/2″ upp till M15x1 för pipor med diameter upp till Max 19,5mm.
Varmint: Gängor över M15x1 upp till M18x1 är för pipor med diameter över 19,5mm och upp till Max 23mm.
3. Triton Numbers har en integrerad första ”Blast Chamber” i rostfritt stål.
4. Triton Numbers No. 4, 5 och 6 har en vidareutvecklad och effektivare ”First Round Pop” reducering

Kan jag använda Triton ljuddämpare på halvautomat?

Ja, men det krävs att din halvautomat kan justera ner gasomladdningstrycket.

Alla halvautomater kan ”byggas om” så att de fungerar bra med ljuddämpare, men här är det på plats med en varning om att garantin kan upphöra om vapnet har manipulerats eller att en eller flera komponenter monterats i vapnet som tillverkaren inte godkänt!

Kan Triton dämpare användas på rostfria pipor?

Ja, gängan i Triton är i rostfritt stål och kan användas till rostfria pipor, men det finns dock några varningar!
Om du exempelvis lånar ut din TRITON dämpare till någon som har ett vapen med rostfri pipa och det går trögt att gänga på dämparen AVBRYT omedelbart!
Tvinga aldrig ihop två rostfria gängor med våld eftersom metallen ”svetsar ihop” och kan därefter inte tas isär.

Om det kärvar, be vapensmeden använda gäng-tapp eller gäng-snitt för att rensa den gänga som inte uppfyller toleranskravet h6/H6

Kundservice

Hur lång garanti har ni på era ljuddämpare?

Vi erbjuder 5 års garanti på Triton-dämparna och 2 års garanti på Rimfire II.

Jag vill köpa en ljuddämpare, vart kan jag köpa?

Vi säljer enbart våra ljuddämpare via våra återförsäljare och distrubutörer. Besök gärna våra sida för Återförsäljare om du vill veta mer om vart du kan köpa våra ljuddämpare.

Jag har problem med min ljuddämpare, vad ska jag göra?

Om du har några problem med din Triton ljuddämpare ska du vända dig till den återförsäljaren som sålde ljuddämparen till dig.

Övriga frågor

Jag är influencer och söker samarbetspartners, kan man samarbeta med er?

Maila oss på info@aimsport.se och berätta mer om dig själv, dina planer och varför du tror att ett samarbete tillsammans skulle vara av nytta för båda parter.
Om det känns som ett intressant projekt så är den normala gången att vi vill följa en influencer över en viss tid innan vi startar upp ett samarbete.