Ja, det är ovanligt att du får exakt samma träffbild med och utan dämpare. I en ”perfekt” värld med ljuddämpare flyttas träffbilden nedåt men blir också mer samlad, bättre precision således. Förklaringen ligger i att dämparen minskar uppslaget (rekylen) samt att pipans vibrationer minskar genom den extra vikt (ljuddämparen) som placerats längst fram på pipan. Mindre uppslag = lägre träffpunkt, och lägre amplitud på pipans vibrationer = mer samlad träffbild.

Effekten med ljuddämpare och samlad träffbild blir mest uppenbar med lätta vapen och/eller på vapen med tunna pipor.

Annat som påverkar precisionen är centrering av pipans gänga och toleransavvikelser i ljuddämparen. Alla små avvikelser påverkar givetvis träffbilden, därför är det inte ovanligt att det också kan bli en träffbilds förändring även i sidled.

Den överlägset vanligaste upplevelsen i samband med inskjutning av ljuddämpare är ett mer avspänt skytte och att träffbilden blir mer samlad!