Den standard som används i samband med impulsmätningar (SPL) är MIL-STD-1474D .

Mätning sker med mikrofonen placerad 160cm över mätplatsen och på ett avstånd av 1,0m i 90graders vinkel från vapnets mynning. En .308 utan ljuddämpare mäter typiskt 168dB (Peak SPL). En ljuddämpare dämpar endast ljudet från de pådrivande gaserna genom att trycket sänks sekventiellt i ett antal kammare.

Notera att en finkalibrig projektil i överljudsfart skapar en ljudbang” i storleksordning 140dB mätt i 90graders vinkel och på ett avstånd av 1,0m var som helst längs kulbanan. Ljudbangen kan inte dämpas!

De riktvärden som EU anger är att 137dB är högsta nivå på impulsljud som inte ger bestående hörselskada. Mätning vid skyttens vänstra öra för högerskytt.

Exempel på hur man kan räkna om till MIL-STD-1474D då mätning sker vid skyttens öra:

Ljudtrycket minskar ca 8dB när skytten befinner sig i skjutläge bakom vapnet. För en .308 innebär det 160dB odämpat vid örat (168-8dB) och om vi dämpar samma .308 med Triton No. 4 kommer vi att mäta ca 132dB vid örat. Omräknat blir då dämpning ca 28dB (168-8-132).