Med ljuddämpare brukar kulans hastighet öka något.