Triton-dämparna är designade för att kräva minsta möjliga underhåll. Dock är det några saker som är extra viktiga att ta fasta på: Ta alltid av dämparen från vapnet efter jakten/skyttet och låt torka/ventilera i rumstemperatur. Vi rekommenderar att fronten skruvas loss och att gängorna rengörs och smörjs så att dessa inte fastnar. Normalt sett är detta den enda rengöringen som behövs. En mer grundlig rengöring kan göras om fronten inte lossnar smidigt eller om det finns krutrest-uppbyggnad inuti dämparen.

Rengör gängorna med vapensolvent och låt torka. Rengöring av dämparens insida görs lämpligen med ljuddämparrengöringsmedel som finns hos din vapenhandlare. Efter rengöring – låt torka och smörj gängor varefter dämparen skruvas ihop igen. Undvik smörjmedel som innehåller metall, typ kopparpasta eller liknande. Skydda gängan med gängskydd eller med påskruvad ljuddämpare.

OBS! Om gängorna skulle fastna så kan inte garanti åberopas. Skydda gängan med gängskydd eller med påskruvad ljuddämpare.