Mät pipans diameter där gängan ska placeras. Tänk på att diametern ökar gradvis i riktning mot patronläget, bra att tänka på om du har tänkt att korta pipan.

Tumregeln är att det ska finnas en kant (skuldra) på 1,0mm som är mothåll och riktar upp ljuddämparen mot pipan. Ge vapensmeden pipans mått och din kaliber så vet han vilken gänga som blir bäst!

Några exempel:
En pipa med diameter 16mm gängas med M14x1 (detta är den överlägset vanligaste gängan).
En pipa med diameter 17mm gängas med M15x1 (exempelvis Blazer)
En varmintpipa med diameter 22mm gängas vanligen med M18x1 men om man behöver dämparen till andra vapen kan M15x1 vara ett alternativ.